Logo Trang Chủ

Tối Cường Thăng Cấp

Tác giả: Thủ Duyệt

Thể Loại : Comedy, Manhua, Mystery, Supernatural, Webtoon

Chương Mới Nhất : 365

Lượt Xem : 179084

Hệ thống trong tay, thiên hạ ta có! Ta muốn có người đẹp xinh nhất, quyền lực ta lớn nhất, thân phận ta tôn quý nhất! Cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, ta phải là chí cao vô thượng!Danh Sách Chương Tối Cường Thăng Cấp

Truyện đã đánh dấu
Truyện bạn vừa đọc
Truyện xem nhiều